128/TB-UBND
Chi tiết văn bản
128/TB-UBND
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142688432-8-20201596356842501_(thinhnd)(02.08.2020_15h29p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước