14011/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14011/UBND-THKH
Về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Giao thông vận tải.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT950917463-9-20221663607705572_tuandm_21-09-2022-17-59-20_signed.pdf
 Trở về trang trước