6712/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6712/UBND-THKH
Về việc giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2594/BNV-CQĐP ngày 13/5/2024.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT347023926-5-20241715674925755_(trangnt)(15.05.2024_07h13p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước