18590/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
18590/UBND-THKH
Giao tham mưu xem xét đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới phía đông đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT34280487-11-20211637654096591hoangmc23.11.2021_15h04p25_hoangmc_24-11-2021-09-55-04_signed.pdf
 Trở về trang trước