5044/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5044/QĐ-UBND
Cho phép hợp nhất Hội Khuyến học xã Sơn Lư và Hội Khuyến học thị trấn Quan Sơn thành Hội Khuyến học thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT828518219-11-20201606200180865_(quyennd)(24.11.2020_17h11p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước