710/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
710/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thiết kế mẫu: Trạm y tế xã, Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, Nhà lớp học trường tiểu học, Nhà chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trường mầm non thuộc Chương trình MTQG được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT605847868-2-20241707275238661_liemmx_07-02-2024-14-06-45_signed.pdf
 Trở về trang trước