541/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
541/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Xuân Thanh, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại sản xuất và chế biến Xuân Thanh
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d541_signed.pdf
 Trở về trang trước