25/BC-UBND
Chi tiết văn bản
25/BC-UBND
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018
Ngày ban hành 06/03/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc25_signed.pdf
 Trở về trang trước