1976/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1976/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT603516493-6-20211623213669810_(giangld)(09.06.2021_14h37p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước