91/GP-UBND
Chi tiết văn bản
91/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Nam trạm bơm Hoằng Khánh
Ngày ban hành 25/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT408035845-8-20221661352423070_(giangld)(25.08.2022_16h55p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước