16333/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16333/UBND-VX
Giao tham mưu tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT739363816-11-20201605835169975_(dinhquanghung)(20.11.2020_09h56p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước