3159/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3159/QĐ-UBND
Công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT443176219-9-20221663732843254_tungdt_21-09-2022-21-49-43_signed.pdf
 Trở về trang trước