4101/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4101/QĐ-UBND
Ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4101.signed.pdf
 Trở về trang trước