2190/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2190/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2190_signed.pdf
 Trở về trang trước