3186/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3186/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Quốc lộ 45 cải dịch, đoạn từ nút giao đường ĐH.TH05 (Kênh Nam) đi nút giao với Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45, huyện Thiệu Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa thực hiện tại thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT731502957-9-20221663812980645_(giangld)(22.09.2022_14h58p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước