12/CT-UBND
Chi tiết văn bản
12/CT-UBND
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT139045031-6-20211622690148416_liemmx_04-06-2021-16-20-38_signed.pdf
 Trở về trang trước