1/GP-UBND
Chi tiết văn bản
1/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát số 04, thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh
Ngày ban hành 05/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT121097508-12-20201609300719918_giangld_04-01-2021-13-20-29_signed.pdf
 Trở về trang trước