6534/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6534/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đá vôi tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT481552585-5-20221652153123014_(trangnt)(11.05.2022_15h40p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước