15251/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15251/UBND-CN
Giao triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15251.signed.pdf
 Trở về trang trước