72/GP-UBND
Chi tiết văn bản
72/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Bài
Ngày ban hành 16/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp72_signed.pdf
 Trở về trang trước