8423/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8423/UBND-CN
Thay đổi hình thức quản lý dự án đối với các dự án do Ban QLDA đầu tư CTGT làm chủ đầu tư.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT64246326-6-20241718176269400_(hieulv)(14.06.2024_08h31p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước