5657/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5657/UBND-VX
Dự án Đường giao thông từ thôn Buồng xã Luận Khê đi thôn Pà Cầu xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a)
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT632976230-4-20211619592446301_(chiennv)(29.04.2021_14h11p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước