212/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
212/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ an toàn sinh học của Công ty TNHH Đầu tư trang trại Bãi Kê thực hiện tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT337568537-1-20221641869382040tungct11.01.2022_15h15p27_giangld_12-01-2022-05-34-42_signed.pdf
 Trở về trang trước