1413/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1413/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất thải làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bắc Nam
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT64148144-4-20211619606402392cuonglv28.04.2021_17h41p18_thinv_29-04-2021-15-29-19_signed.pdf
 Trở về trang trước