2121/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2121/UBND-CN
Chưa chấp thuận cho Công ty TNHH Dân Nam thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xã Yên Lâm, huyện Yên Định
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT150604918-2-20211613531786704_(trangnt)(18.02.2021_17h43p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước