10528/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10528/UBND-THKH
Giao thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án xây dựng cầu Trung Thành huyện Quan Hóa (Khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thiệt hại hư hỏng do mưa lũ gây ra)
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10528.signed.pdf
 Trở về trang trước