8549/UBND-TD
Chi tiết văn bản
8549/UBND-TD
Hướng dẫn ông Trần Văn Hoạt ở phố Kiều Đại, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn.
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT911420420-6-20201593425447555_chanth_29-06-2020-18-41-29_signed.pdf
 Trở về trang trước