1663/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1663/UBND-CN
Tham mưu vị trí đấu nối vào Quốc lộ 217B
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1663.signed.pdf
 Trở về trang trước