6535/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6535/UBND-VX
Giải quyết đề nghị của Công ty CP Bệnh viện phòng khám An Việt tại Tờ trình số 03/TT-BVAV ngày 08/05/2022 về việc xin chủ trương thành lập Bệnh viện Đa khoa An Việt.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT804368239-5-20221652242094869_(thihv)(11.05.2022_15h48p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước