4332/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4332/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT532681640-11-20231700128619976tungct17.11.2023_08h36p19_giangld_17-11-2023-09-54-08_signed.pdf
 Trở về trang trước