242/GP-UBND
Chi tiết văn bản
242/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đối với Công ty TNHH Niên Cường
Ngày ban hành 26/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT50825495-11-20211637549195453trangnt23.11.2021_08h10p08_giangld_26-11-2021-07-47-51_signed.pdf
 Trở về trang trước