111/GP-UBND
Chi tiết văn bản
111/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Cao Minh
Ngày ban hành 08/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp111_signed.pdf
 Trở về trang trước