75/GP-UBND
Chi tiết văn bản
75/GP-UBND
Cho phép Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa (địa chỉ số 195, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa (gia hạn lần 01)
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT524816026-5-20201589422054794chanth14.05.2020_09h13p23_quyennd_14-05-2020-10-16-55_signed.pdf
 Trở về trang trước