4695/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4695/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà và bất động sản Ruby Group gia hạn tiến độ sử dụng đất để hoàn thành dự án Bảo tàng cổ vật Hoàng Long, tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT223521158-11-20211637354800764_(giangld)(22.11.2021_09h15p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước