15234/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15234/UBND-CN
Giao tham mưu Chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15234.signed.pdf
 Trở về trang trước