196/GP-UBND
Chi tiết văn bản
196/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Đại lý Hyundai Lam Kinh tại thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT157656455-10-20201604024117669_quyennd_31-10-2020-08-35-38_signed.pdf
 Trở về trang trước