676/UBND-CN
Chi tiết văn bản
676/UBND-CN
Thu hồi bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình kinh doanh hỗn hợp tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT943961257-1-20221641979311208_liemmx_13-01-2022-08-04-22_signed.pdf
 Trở về trang trước