109/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
109/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Chợ đầu mối nông lâm thủy sản Đông hương tại thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT401828094-6-20201592470556624chanth18.06.2020_16h03p16_quyennd_18-06-2020-22-45-37_signed.pdf
 Trở về trang trước