2473/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2473/QĐ-UBND
Thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT82547156-6-20201593165158788chanth26.06.2020_17h00p37_quyennd_27-06-2020-08-07-55_signed.pdf
 Trở về trang trước