6532/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6532/UBND-KTTC
Chủ trương đầu tư dự án Petrolimex - Cửa hàng 11 tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa do Công ty xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH đề xuất
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT502127185-5-20221652235470206_(chiennv)(11.05.2022_15h39p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước