16318/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16318/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT951441906-11-20201605773872432_(dinhquanghung)(20.11.2020_08h26p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước