6581/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6581/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương ủy quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT141395811-5-20221652317352858_trangnt_12-05-2022-13-30-40_signed.pdf
 Trở về trang trước