97/GP-UBND
Chi tiết văn bản
97/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R (Có trụ sở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, bản Chiềng Ban, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất, tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT392833505-6-20201592207975930chanth15.06.2020_15h02p03_quyennd_15-06-2020-17-09-54_signed.pdf
 Trở về trang trước