2909/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2909/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án Khai thác đất làm vật liệu đắp đê Mỏ đất số 30B phục vụ dự án Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 24/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT699458680-7-20201595475415847chanth23.07.2020_10h42p46_quyennd_23-07-2020-21-12-21_signed.pdf
 Trở về trang trước