1962/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1962/UBND-THKH
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT671681698-2-20241707189643506_(trangnt)(07.02.2024_09h36p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước