29/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
29/GXN-UBND
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình: Xây dựng lưới địa chính, đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/2000; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính thị trấn Cẩm Thủy thuộc huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 03/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp29.signed.pdf
 Trở về trang trước