3170/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3170/QĐ-UBND
Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT210065620-9-20221663664695815trangnt21.09.2022_16h04p04_tungdt_21-09-2022-21-55-16_signed.pdf
 Trở về trang trước