14235/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14235/UBND-THKH
Giao triển khai thực hiện Phương án điều tra giá xuất, nhập khẩu.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT537265443-9-20211631531025127_(hoangmc)(14.09.2021_13h56p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước