4505/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4505/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 1038/BKHCN-ĐP ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT836567489-4-20241711966582979_(tungct)(02.04.2024_15h36p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước