4112/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4112/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Thạch Long quản lý; giao cho UBND huyện Thạch Thành tổ chức bồi thường, GPMB để thực hiện dự án Nhà máy gạch không nung Thạch Thành tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4112.signed.pdf
 Trở về trang trước